វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី «យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍបែបទីផ្សារ»

កាលពីថ្ងៃទី ១១ ដល់១២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ អង្គការសេដាកបានផ្តល់សេវាកម្ម បណ្តុះ- បណ្តាលដល់អង្គការដៃគូរបស់អង្គការ People in Need (PIN) ស្តីអំពី យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍ បែបទីផ្សារ  ដែលសម្របសម្រួលដោយ លោក បណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ ប្រធានអង្គការសេដាក, លោក…

សេដាក ទទួលទស្សនកិច្ចសិក្សាអន្តរជាតិពីអង្គការ GRET ភូមា

ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ ៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ សេដាក បាននិងកំពុងរៀបចំទទួលទស្សនកិច្ចសិក្សាជា លក្ខណៈអន្តរជាតិមួយសំរាប់មនុស្សចំនួន ២៣នាក់ (ស្រ្តី ៦នាក់) ដែលរួមមាន តំណាងកសិករ និងបុគ្គលិកអង្គការ GRET Delta ប្រទេសភូមា។ គោលបំណងសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចគឺ

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កសិម្មនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច (ប៉ាឌី)

អង្គការសេដាក សហការជាមួយបណ្តាញកសិករនិងធម្មជាតិ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា អនុវត្តន៍ការផ្តល់សេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មនិងជំរុញកំណើន សេដ្ឋកិច្ច (ប៉ាឌី)។ គោលបំណងសំខាន់របស់គំរោងនេះគឺ…

សេដាក រៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសំរាប់ក្រុមអ្នកបរិភោគ

នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ សេដាក បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសំរាប់ក្រុមអ្នកបរិភោគ ទៅកាន់ក្រុមអ្នកផលិតបន្លែសរីរាង្គ ស្ថិតក្នុងភូមិធ្នង់កំបត់ ឃុំស្វាយជ្រុំ និងភូមិថ្មរាប ឃុំពង្រ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ អ្នកចូលរួមប្រមាណ ៥០នាក់ដែលរួមមាន…

ភាពជោគជ័យរបស់អង្គការសេដាកនៅក្នុងការជំរុញការសាងសង់ឡជីវឧស្ម័ន

ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ ២០០៧ អង្គការសេដាកបានក្លាយជាដៃគូសហការក្នុងកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័ន ថ្នាក់ជាតិ (NBP) ដែលជំរុញអោយមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីឡជីវឧស្ម័នដល់កសិករក្នុងស្រុក។ កម្មវិធីជាតិទ្បជីវឧស្ម័ន (NBP) គឺជាកម្មវិធីរួមគ្នារវាង…