បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងនៅក្នុងអាងស៊ីម៉ងត៍ (កសិករ កែប ចន)

លោកពូ កែប ចន ជាកសិកររស់នៅភូមិត្រពាំងវែង ឃុំបឹងត្រាញ់ខាងត្បូង ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ។ គាត់មានបទពិសធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងនៅក្នុងអាងទទួលបានលទ្ធផលល្អ ដែលបទពិសោធន៍នេះ គាត់់កែច្នៃចេញពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងរណ្ដៅប្លាស្ទិក។ ចំពោះបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធ៍មានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងនៅក្នុងអាងស៊ីម៉ងត៍ (កសិករ កែប ចន) appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)