បទពិសោធន៍រៀបចំសួនដំណាំជាលក្ខណៈគ្រួសារ (កសិករ ប៉ូ សៀម)

កសិករ ប៉ូ សៀម រស់នៅភូមិបុសត្នោត ឃុំគោកគង់កើត ស្រុកកញ្ជ្រៀច ខេត្តព្រៃវែង។ គាត់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្តាលពីអង្គការសេដាក នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការរៀបចំសួនដំណាំជាលក្ខណៈគ្រួសារ។ នៅលើដីភូមិរបស់គាត់ដែលមានទទឹង៣០ម៉ែត្រនិងបណ្តោយ៥០ម៉ែត្រ គាត់បានបំលែងឲ្យក្លាយទៅជាសួនដំណាំ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារក្នុងគ្រួសារ និងស្វែងរកប្រាក់ចំណូល។ ចំពោះបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង ដែលគាត់បានធ្វើមានដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍រៀបចំសួនដំណាំជាលក្ខណៈគ្រួសារ (កសិករ ប៉ូ សៀម) appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)