បទពិសោធន៍ដាំត្រសក់គ្របប្លាស្ទីកលើរង (កសិករ ហុង សាន)

លោកពូ ហុង សាន ជាកសិកររស់នៅភូមិទង់ ឃុំប្រាសាទ ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង ​គាត់មានបទពិសោធន៍ដាំត្រសក់បានទទួលផ្លែច្រើន។ បទពិសោធន៍នេះ ជាគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ផ្ទាល់។ ក្នុងការដាំនេះគាត់បានទទួលពូជ និង សំភារៈមួយចំនួនពីអង្គការអាយឌីអាយ។ ចំពោះបច្ចេកទសដាំមានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ដាំត្រសក់គ្របប្លាស្ទីកលើរង (កសិករ ហុង សាន) appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)