បទពិសោធន៍ដាំស្ពៃជើងទាតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ

អ្នកមីង ហ៊ូ ឃាន រស់នៅភូមិអូរថ្កូវ ឃុំរលាប ស្រុកសំពៅមាស ខេត្តពោធិសាត់។ គាត់មានបទពិសោធន៍ដាំដំណាំអស់រយៈពេលជាង៣០ឆ្នាំមកហើយ។ ពេលនេះ យើងសូមលើកយកបទពិសោធន៍ដាំស្ពៃជើងទា ដែលជាបទពិសោធន៍ និងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ផ្ទាល់មកបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ដាំស្ពៃជើងទាតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)