បទពិសោធន៍ផ្សំថ្នាំធម្មជាតិព្យាបាលជំងឺមាន់

លោកពូ រស់ សារាយ ជាកសិករ និងជាអ្នកសំរបសំរួលក្នុងគំរោងបក្សីភ្នំរីករាយ ប្រចាំភូមិកោះ ឃុំក្រាំងចេក ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ គាត់មានបទពិសោធន៍ល្អក្នុងការព្យាបាលជំងឺមាន់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ហើយបទ ពិសោធន៍នេះ គាត់ចេះពីការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ ដែលសព្វថ្ងៃនេះគាត់ចាប់យកមុខរបរចិញ្ចឹមមាន់សំរាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារ។ ជាក់ស្តែងសព្វថ្ងៃនេះគាត់មានមាន់សរុប ៧០ក្បាល ដែលមាន់នេះសំរាប់លក់ខ្លះ និងសំរាប់ហូប  ខ្លះ។ ចំពោះបទពិសោធន៍នៃការព្យាបាលជំងឺមានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ផ្សំថ្នាំធម្មជាតិព្យាបាលជំងឺមាន់ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)