បទពិសោធន៍ដាំដំណាំប៉េងប៉ោះដោយប្រើជីធម្មជាតិ

អ្នកមីង ម៉ក់ ឆេងលាន​ ជាកសិកររស់នៅភូមិកូនសត្វ ឃុំកូនសត្វ ស្រុកកំពត ខេត្តកំពត គាត់មានបទពិសោធន៍ល្អក្នុងការដាំដំណាំប៉េងប៉ោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយ។​ ពូជប៉េងប៉ោះ ដែលគាត់ដាំគឺគាត់រក្សាទុកដោយខ្លួនឯងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយទុកយូរបំផុតរយៈពេល២ឆ្នាំ។ ចំពោះបទពិសោធន៍នេះសូមបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ដាំដំណាំប៉េងប៉ោះដោយប្រើជីធម្មជាតិ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)