បទពិសោធន៍ព្យាបាលមាន់បាក់ឆ្អឹង

លោកពូ រស់ សារាយ ជាកសិករ និងជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងគំរោងបក្សីភ្នំរីករាយប្រចាំភូមិកោះ ឃុំក្រាំងចេក ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ គាត់មានបទពិសោធន៍ល្អក្នុងការព្យាបាលមាន់បាក់ឆ្អឹងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ចំពោះបទពិសោធន៍នេះមានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ព្យាបាលមាន់បាក់ឆ្អឹង appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)