បទពិសោធន៍ភ្ញាស់កូនបង្កងទឹកសាប

លោក ព្រំ វ៉ាត ជាកសិកររស់នៅភូមិព្រៃសំបូរ ឃុំអង្គរបូរី ស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ។ គាត់បានចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមត្រីនៅឆ្នាំ២០០៤ ដែលគាត់មានស្រះចំនួន២មានទំហំ ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ ហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ២០១១ស្រះរហូតដល់ចំនួន៣៥ ដែលមានទំហំ ១.៥០០ម៉ែត្រការ៉េ នៅលើផ្ទៃដីសរុប ៤០.០០០ម៉ែត្រការ៉េ។ ហើយបច្ចេកទេសនេះ គាត់ចេះមកពីការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រី បង្កង ផលិតកូនត្រីពូជ ភ្ញាស់កូនបង្កងពូជទឹកសាប និងការចូលរួមបង្រៀនបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីទឹក​សាបក្នុងនិងក្រៅខេត្ត ព្រមទាំងសាលារៀនផងដែរ។ ចំពោះបទពិសោធន៍ការភ្ញាស់មានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ភ្ញាស់កូនបង្កងទឹកសាប appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)