បទពិសោធន៍ដាំឈូក (កសិករ អៀង ពិសី)

កសិករ អៀង ពិសី រស់នៅភូមិចំបក់ ឃុំប្រាសាទ ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង។ ក្រៅពីមុខរបរគ្រូបង្រៀន គាត់បានធ្វើស្រែ និងដាំឈូក ដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលខ្លះផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ។ គាត់មានបទពិសោធន៍ដាំឈូកលក់បានទទួលផលខ្ពស់។ ក្នុងការដាំឈូកនេះ គាត់បានទទួលបទពិសោធន៍ពីកសិករនៅស្រុកស្អាងខ្លះ និងជាគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនខ្លះគួបផ្សំគ្នាធ្វើឲ្យការដាំដុះបានទទួលផលល្អ។

The post បទពិសោធន៍ដាំឈូក (កសិករ អៀង ពិសី) appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)