បទពិសោធន៍ដាំខ្ទឹមស្លឹកដោយគ្របថង់ប្លាស្ទិក (កសិករ យស លីលី)

លោកស្រី យស លីលី ជាកសិករគំរូរស់នៅឃុំបាសាក់ ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង មានបទពិសោធន៍ដាំដំណាំជាច្រើនមុខតាមគោលករណ៍ធម្មជាតិ ក្នុងនោះក៏មានដំណាំខ្ទឹមស្លឹកផងដែរ។ ​ខាងក្រោមនេះ យើងសូមបង្ហាញអំពីការដាំដំណាំខ្ទឹមស្លឹកដូចតទៅ។

The post បទពិសោធន៍ដាំខ្ទឹមស្លឹកដោយគ្របថង់ប្លាស្ទិក (កសិករ យស លីលី) appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)