ដាំអាហ្សូឡា (Azolla) សម្រាប់ធ្វើជី និងចំណីសត្វ

អាហ្សូឡា (Azolla) គឺជាបណ្ណង្គជាតិ ​ជាប្រភេទរុក្ខជាតិ​ ដែលដុះលើផ្ទៃទឹកមួយប្រភេទ ប្រហាក់ប្រហែលនឹងចក មានទំហំតូចអណ្ដែតលើផ្ទៃទឹក ស្លឹករបស់វា ជាជម្រករបស់បាក់តេរីឈ្មោះថា Anabenea ​ដែលមានតួនាទីចាប់យកអាសូតពីបរិយាកាសរួចផ្ដល់ឲ្យដំណាំ។ ក្នុងពិភពលោកយើងនេះ ពូជអាហ្សូឡា មានចំនួន៧ប្រភេទ ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងថៃ គេឃើញមានពូជអាហ្សួឡាតែ២ប្រភេទ៖

The post ដាំអាហ្សូឡា (Azolla) សម្រាប់ធ្វើជី និងចំណីសត្វ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)