បទពិសោធន៍ដាំឆៃថាវ

ប្អូនប្រុស ឡុង ជាកសិកររស់នៅភូមិព្រែកម៉ៅ ឃុំកោះខែល ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល។ មានមុខរបរដាំឆៃថាវ​និងបន្លែផ្សេងៗ។ ដោយសារជាមុខរបររបស់គាត់ដែលបានអនុវត្តការដាំដុះនេះរៀងរាល់ឆ្នាំធ្វើឲ្យគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតដោយខ្លួនឯងក្នុងការដាំឆៃថាវនេះទទួលបានផលល្អពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។​​បទពិសោធន៍ដាំឆៃថាវរបស់គាត់ បង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ដាំឆៃថាវ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)