​វិធីសាស្រ្តកែច្នៃចំណីមាន់

បងស្រី ឡូញ សុខា រស់នៅភូមិពោធ៍ព្រឹកកើត ឃុំដូនតី ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ បងស្រីមានបទពិសោធន៍ល្អក្នុងការកែច្នៃចំណីផ្សំសម្រាប់ឲ្យមាន់ស៊ី ហើយឆាប់ធំដែលបទពិសោធន៍មានបង្ហាញជូនខាងក្រោម។

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)