លោក អ៊ុំ ផ ប្រាប់ពីបទពិសោធន៍ខ្លះៗក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់ទទួលបានជោគជ័យ

 

ស្ថិតក្នុងវ័យ ៧២ ឆ្នាំ លោក អ៊ុំ ផ ទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងចិញ្ចឹមមាន់។ លោកចិញ្ចឹមទាំងមេមាន់យកពងភ្ញាស់លក់កូន និងចិញ្ចឹមមាន់លក់សាច់។

លោក អ៊ុំ ផ រស់នៅក្នុងភូមិក្រសាំង ឃុំឈូក ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត បានចាប់យករបរចិញ្ចឹមមាន់នេះរយៈពេល៥ឆ្នាំមកហើយ ក្រោយពីលោកចូលនិវត្តន៍ពីការងារ។ លោកឱ្យដឹងថា ដំបូងលោកចិញ្ចឹមត្រឹមតែមេមាន់ ១០ ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះ ដោយបន្តបន្ទាប់មកលោកចេះតែបង្កើនមេមាន់រហូតដល់ចំនួន ៨០០ក្បាល និងអាចលក់កូនមាន់ចំនួន៥០០០ក្បាលក្នុងមួយខែ។

លោកអ៊ុំ ផ បានឱ្យដឹងថា កត្តាចម្បងមួយក្នុងកត្តាចម្បងផ្សេងទៀតនោះ គឺលោកអាចផលិតចំណីមាន់ដោយខ្លួនឯង ដែលធ្វើឱ្យលោកអាចកាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃ និងធ្វើឱ្យមាន់របស់លោកមានសុខភាព និងការលួតលាស់បានល្អ។

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់យ៉ាងណាទៀតនោះសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះដូចទៅ៖

#កិច្ចសម្ភាស រវាងលោកបណ្ឌិត #យ៉ង_សាំង_កុមារ ជាមួយលោក អ៊ុំ ផ ពីបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមមាន់

 

លោក អ៊ុំ ផ បង្ហាញពីបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមមាន់

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)