រក្សា pH ដីពី 6-7 ឬ 7,5 នាំមកនូវផលដំណាំខ្ពស់ និងរសជាតិផ្អែម

តាមហ្វេសប៊ុករបស់លោកបណ្ឌិត យ៉ង សាំង កុមារ បានឲ្យដឹងថា ការរក្សា pH របស់ដីនៅចន្លោះពី 6 ទៅ 7 ឬ 7,5 ធ្វេីឲ្យដំណាំអាចស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេស P និង Ca ជាការល្អសម្រាប់ការលូតលាស់របស់ដំណាំជាពិសេសពពួកផ្លែ ដែលនាំមកនូវផលខ្ពស់ និងរសជាតិផ្អែម៕

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

 

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)