បង្គី ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ឈឺសន្លាក់ដៃជើង, ឈឺឬរលាកក្រពះ, ដំបៅក្រពះ, រលាកថ្លើម, ឈឺចុកខ្លួន, ឈឺជង្គង់, ហើមកូនកណ្តុរ…

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)