៦-១២ ឧសភា មានភ្លៀងពីខ្សោយទៅបង្គួរ, កំដៅ ៣៤-៣៧អង្សាសេ, ប្រយ័ត្នផ្គររន្ទះ ខ្យល់កន្ទ្រាក់

ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ដល់ ១២ ឧសភា ២០១៩ ប្រទេសខ្មែរមានភ្លៀងពីខ្សោយទៅបង្គួរ ប៉ុន្តែមិនទាន់រាយប៉ាយសព្វល្អនៅឡើយ (ដើមរដូវវស្សានឹងឈានមកដល់នៅសប្តាហ៍ទី៣ នៃខែឧសភានេះ), កំដៅចាប់ ៣៤-៣៧អង្សាសេ, បាតុភូតភ្លៀង ផ្គររន្ទះ និងខ្យល់កន្ទ្រាក់នៅតែបន្តគំរាមកំហែងដដែល ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតនេះ៕

 

សហគមន៍សម្បូរសប្យាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)