វិធីការពារ និងអនុវត្តនៅពេលមាន ផ្លេកបន្ទោរ ផ្គរ រន្ទះ

ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ច្រើនជាង​៥០​នាក់​បាន​ស្លាប់​ និង​របួស​ដោយ​សារ​ផ្លេកបន្ទោរ ផ្គរ និង​រន្ទះជារៀង​រាល់​ឆ្នាំ។ ខែមានភ្លៀងកក់ខែ និងផុតពីខែនេះគឺជារដូវវស្សា គឺមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់កាន់តែច្រើនហើយមាន ផ្លេក​បន្ទោរ ផ្គរ និង​រន្ទះ​ក៏កាន់តែច្រើនឡើងដែរដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស និងសត្វ រងរបួស ស្លាប់។

​​​ផ្លេកបន្ទោរ ផ្គរ និង​រន្ទះ ជា​អគ្គិសនី​ធម្មជាតិ​ដែល​បញ្ជូន​ចេញទៅ​ប៉ះនឹង​អ្វី​មួយ​នៅ​លើ​ផែន​ដី​ (លោហធាតុ ចរន្តអគ្គិសនី) ដោយ​ឡែក​ៗ​ពី​គ្នា។ ផ្លេកបន្ទោរ ផ្គរ និង​រន្ទះ នេះ​កើត​ឡើង​ដោយ​សារ​បណ្ដុំ​ពពក​ Cumulonimbus ដែលមានទំហំធំ​ ឈរ​ត្រង់ទៅ​លើ​មានព័ណ៌​ខ្មៅ​ ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន​ទាំង​រន្ទះ ភ្លៀង ឬ​ព្រិល​ជាដើម។

ដើម្បីការពារ ឬកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ពីបាតុភូតធម្មជាតិនេះ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ សូមបង្ហាញជូន​នូវរូប​ភាពមួយចំនួន ដែលណែនាំឲ្យអនុវត្តនៅពេលមាន ផ្លេកបន្ទោរ ផ្គរ និង​រន្ទះ ដូចខាងក្រោម។

រូបភាពបោះពុម្ពដោយ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម-ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (Jica)

រក្សា ខ្មែរ

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)