បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមទាសំពៅ-កាប៉ា យកពង (កសិករ ហៀម ផល្លា)

លោកពូ​ ហៀម ផល្លា ជាកសិកររស់នៅភូមិត្រពាំងថ្ម ឃុំត្រពាំងគរ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម។ គាត់មានបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមទាសំពៅ និងទាកាប៉ាយកពងទទួលបានពងច្រើន ដោយមិនសូវចំណាយច្រើន។ ការចិញ្ចឹមទានោះគាត់ចេះពីអ្នកនៅជិតខាង និងការកែច្នៃប្រឌិតបន្ថែម។ គ្រួសាររបស់គាត់ចិញ្ចឹមទាចំនួន៣០០ក្បាល អាចបានចំណូលរហូតសល់ជាង៦ម៉ឺនរៀលក្នុង ១ថ្ងៃ ដែលជួយឲ្យគ្រួសារមានជីវភាពសមរម្យ។

The post បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមទាសំពៅ-កាប៉ា យកពង (កសិករ ហៀម ផល្លា) appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)