ឧបករណ៍ដាំស្រូវស្វ័យប្រវត្តិភ្ជាប់ជាមួយត្រាក់ទ័រ និងគោយន្ត (របស់ខ្មែរ)

តាម Facebook ដែលមានឈ្មោះថា រោងជាងផលិតឧបករណ៍កសិកម្ម-ឫស្សីកែវ គឺបានបង្ហាញថា រោងជាងនេះបានផលិតនូវឧបករណ៍ជាច្រើនប្រភេទក្នុងនោះក៏មាន ឧបករណ៍ដាំស្រូវ​ស្វ័យប្រវត្តិភ្ជាប់ជាមួយត្រាក់ទ័រ និងគោយន្តផងដែរ។

Facebook នេះបានឲ្យដឹងបន្តថា រដូវវស្សាជិតឈានមកដល់ហើយ គឺរោងជាងរបស់ខ្លួននាំមកនូវឧបករណ៍ដាំស្រូវជាផលិតផលក្នុងស្រុក ដែលមាន២ប្រភេទ៖

The post ឧបករណ៍ដាំស្រូវស្វ័យប្រវត្តិភ្ជាប់ជាមួយត្រាក់ទ័រ និងគោយន្ត (របស់ខ្មែរ) appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)