បទពិសោធន៍ដាំក្រូចពោធិសាត់

បងស្រី គុជ ស៊ រស់នៅភូមិអូរខ្ជាយ ឃុំតាម៉ឹម ស្រុសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង។ គាត់បានចាប់អារម្មណ៍ដាំដំណាំក្រូចពោធិសាត់តាំងពីឆ្នាំ២០០៦មកម្លេះការជ្រើសរើសដំណាំនេះ ដោយសារគាត់ឃើញថាដំណាំក្រូចពោធិសាត់ងាយស្រួលដាំ មិនសូវពិបាកថែទាំរៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយមានតម្លៃថ្លៃ។ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ គាត់សង្កេតឃើញថាដំណាំក្រូចរបស់គាត់ មានការលូតលាស់ល្អ និងមានផ្លែច្រើន។ ចំពោះបទពិសោធន៍នៃការដាំក្រូចពោធិសាត់មានបង្ហាញជូនដូខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ដាំក្រូចពោធិសាត់ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)