បទពិសោធន៍ដាំអំពៅ (កសិករ ហែម សាន)

លោកពូ ហែម សាន ជាកសិររស់នៅភូមិព្រែកលួង ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង។ គាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការដាំអំពៅ ដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អ។ ប្រភេទអំពៅដែលគាត់ជ្រើសរើសមកដាំ គឺជាប្រភេទអំពៅកែវឆ្នូតដែលមានរសជាតិផ្អែម ជាពូជមានការពេញនិយមសម្រាប់គាបយកទឹកធ្វើជាភេសជ្ជៈលក់។ ចំពោះបទពិសោធន៍នេះ គាត់ចេះពីការអានឯកសារ និងការផ្ដល់យោបល់ពីអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ស្រ្តី ដែល​មានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

ប្រភពទស្សនាវដ្តីកសិករ

សហគមន៍សម្បូរសម្បាយ

 

 

The post បទពិសោធន៍ដាំអំពៅ (កសិករ ហែម សាន) appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)