បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹម​និងកែច្នៃចំណីផ្សំសំរាប់ត្រី

លោកពូ ផាន់ ណារិន ជាកសិកររស់នៅភូមិគ្រពាំងក្រសាំង ឃុំស្រែណូយ ស្រុកវ៉ារីន ខេត្តសៀមរាប​​។  នៅឆាំ្ន២០០៩ លោកពូបានសហការជាមួយគម្រោងអភិវឧ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ក្រវ៉ាត់បៃតង ដែលទទួលបានការ  បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មស្តីពី ប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មស្រូវ(ប.វ.ស.) និងការចិញ្ចឹមមាន់។

The post បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹម​និងកែច្នៃចំណីផ្សំសំរាប់ត្រី appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)