បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមជន្លេន

បងប្រុស អឿង ម៉េង ជាកសិកររស់នៅភូមិត្រពាំងស្វាយ ឃុំគកគង់កើត ស្រុកកញ្រ្ជៀច ខេត្តព្រៃវែង។ ក្រោយពីបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជន្លេនមក គាត់បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០០៩ ហើយការចិញ្ចឹមរបស់គាត់មានដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមជន្លេន appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)