បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះ

អ្នកមីង ស៊ឹម សុគន្ធ ជាកសិកររស់នៅភូមិត្រពាំងអណ្តូង ឃុំសត្វពង​ ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត។ ក្រោយពីបានទទួលចំណេះដឹងពីការធ្វើកសិកម្មតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ អ្នកមីងបានសំរេចចិត្តធ្វើការសាកល្បងចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងស្រះ​ដោយទទួលបានជោគជ័យ ធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់បានផ្លាស់ប្តូរជីវភាពបានយ៉ាងល្អប្រសើរជាងពីមុន។ ចំពោះការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះជាលក្ខណៈគ្រួសារនេះ ពីដំបូងគាត់ពិបាកក្នុងការសំរេចចិត្តជាខ្លាំង ដោយត្រូវការចំណាយថវិការច្រើន និងទៅលើការជីកស្រះ ការរៀបចំស្រះ ការទិញកូនត្រីមកចិញ្ចឹម ចំណីត្រីដែលត្រូវឲ្យត្រីស៊ីរាល់ថ្ងៃ។ប៉ុន្តែក្រោយពីការដាក់ចិញ្ចឹមត្រី​រហូតមកដល់ពេលនេះ គាត់ទទួលបានជោគជ័យធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តលែងមានការព្រួយបារម្ភដូចមុនទៀត។ ចំពោះបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមសូមបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)