វិធីធ្វើចាហួយ និងបង្អែមប្រក្រុង (ព្រះក្រុង)

ចាហួយប្រក្រុង គឺធ្វើមកពីរុក្ខជាតិវល្លិ៍ប្រក្រុងដែលរុក្ខជាតិនេះច្រើនដុះនៅតាមព្រៃ ព្រៃរបោះ ឬនៅតាមដីចម្ការដោយវារនឹងដី ឬតោងឡើងតាមដើមរុក្ខជាតិផ្សេងៗទៀត។ ចាហួយប្រក្រុងគេយកធ្វើជាបង្អែមដោយដាក់ស្ករ (ទឹកស្ករ ឬស្ករនៅជាគ្រាប់) ទឹកដោះគោខាប់ និងទឹកខ្ទិះ។ លោក ប៉ោ សេដ្ឋា កាលនៅពីតូចធ្លាប់ដើរបេះស្លឹកប្រក្រុងជាមួយបងស្រីរបស់ខ្លួនមកធ្វើចាហួយ និងបង្អែមប្រក្រុង រៀបរាប់ពីវិធីធ្វើដូចខាងក្រោម។

The post វិធីធ្វើចាហួយ និងបង្អែមប្រក្រុង (ព្រះក្រុង) appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)