បទពិសោធន៍ដាំស្ពៃតឿ ដោយមិនប្រើថ្នាំពុល និងជីគីមី

បងស្រី សាន់ គឹមយឿន សព្វថ្ងៃគាត់មានមុខរបរជាអ្នកដាំដុះបន្លែ រស់នៅភូមិបឹងស្នាយ ឃុំសំបូរ​មាស​ ស្រុកកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។​ គាត់មានបទពិសោធន៍ដាំស្ពៃដោយមិនប្រើជីគីមី។ បទពិសោធន៍នេះ គាត់បានអនុវត្តជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទទួលបានលទ្ធផលល្អ។ នៅលេខនេះ យើងសូមលើកយកមកបង្ហាញជូនដើម្បីទុកជាគំនិតសម្រាប់សាកល្បងតាម។

The post បទពិសោធន៍ដាំស្ពៃតឿ ដោយមិនប្រើថ្នាំពុល និងជីគីមី appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)