បទពិសោន៍ដាំដើមស្រកានាគទទួលបានផលខ្ពស់

ប្អូនស្រី រ៉េត ស្រីម៉ៅ ជាកសិករបង្គោលរបស់គម្រោងអង្គការសេដាក ដែលរស់នៅភូមិពូចា ឃុំប៊ូស្រា ស្រុកពេជ្រាដា ខេត្តមណ្ឌល គិរី បានសហការជាមួយអង្គការសេដាក តាំងពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩មកម្លេះ។ តាមរយៈការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅខេត្តតាកែវ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងអានទស្សនាវដ្តីកសិករមក ប្អូនស្រីបានអនុវត្តគំនិតថ្មីៗមួយចំនួន។ពេលនេះ យើងសូមលើកយកមកបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ដាំដើមស្រកានាគទទួលបានផ្លែច្រើនដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោន៍ដាំដើមស្រកានាគទទួលបានផលខ្ពស់ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)