បទពិសោធន៍ស្តីពីការជ្រើសរើស និងបន្សុទ្ធពូជស្រូវ

ការជ្រើសរើសពូជនិងការបន្សុទ្ធពូជ គឺជាកត្តាមួយសំខាន់ក្នុងការរក្សាគុណភាពនិងទិន្នផលស្រូវ​។ ជាក់ស្តែងលោកអ៊ំ ឈឹម ឡុយ រស់នៅភូមិថ្មរាប ឃុំពង្រ ស្រុករលាប្អៀ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានបទពិសោធន៍ក្នុងការជ្រើសរើសពូជនិងបន្សុទ្ធពូជស្រូវបានល្អតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩មកម្លេះ។ បទពិសោធន៍នេះ គាត់ចេះពីដូនតា ហើយគាត់បានអនុវត្តបន្តរហូតមក។ បច្ចេកទេសបន្សុទ្ធពូជស្រូវ ដែលគាត់បានអនុវត្តបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ស្តីពីការជ្រើសរើស និងបន្សុទ្ធពូជស្រូវ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)