មេត្តា​លែង​ត្រី​មាន​ស្លាក​សញ្ញា​សម្គាល់​ពណ៌លឿង ចូលទៅក្នុង​ទន្លេ​វិញ​​

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ជលផលទឹកសាបនៃរដ្ឋបាលជលផល បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជា​នេសាទ​ទាំងអស់ មេត្តា​លែង​ត្រី​ដែលមាន​ស្លាក​សញ្ញា​សម្គាល់​ពណ៌លឿងនេះ ចូលទៅក្នុង​ទន្លេ​វិញ​ផង​ ក្នុងករណីនេសាទបាន។ ត្រីដែលជិតផុតពូជទាំងនេះ គឺជាផ្នែកនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីកំណើននិងផ្លូវបំលាស់ទីរបស់ពួកវា ដើម្បីធ្វើការអភិរក្ស៕

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

The post មេត្តា​លែង​ត្រី​មាន​ស្លាក​សញ្ញា​សម្គាល់​ពណ៌លឿង ចូលទៅក្នុង​ទន្លេ​វិញ​​ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)