កាំភ្លើងសម្រាប់បង្កាត់ពូជគោសិប្បនិម្មិត

ដោយសារការបង្កាត់ពូជរបស់សត្វចតុបាទ (ពិសេសសត្វគោ) តាមបែបធម្មជាតិមានការលំបាក គឺមិនមានភាពច្បាស់លាស់ថាប្រាកដជាដាក់បាន ក៏ដូចជាការបង្កាត់ពូជសិប្បនិម្មិតកន្លងមកនៅមានការលំបាកដែរនោះ ទើបនាពេលនេះគេបានបង្កើតនូវឧបករណ៍ទំនើបមួយប្រភេទដែលមានរូបរាងស្ទើរដូចកាំភ្លើងដោយមានបំពាក់កូនម៉ូនីទ័រ (កូនទូរទស្សន៍) តូចមួយសម្រាប់បង្ហាញរូបកស្បូននៅខាងក្នុង ដើម្បីងាយស្រួលបាញ់មេជីវិតឈ្មោលចូលទៅក្នុងស្បូនចំគោលដៅយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

អត្ថបទដោយ រក្សា  ខ្មែរ

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

The post កាំភ្លើងសម្រាប់បង្កាត់ពូជគោសិប្បនិម្មិត appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)