ឥសីផ្សំស្រេច ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបជំងឺផ្ដាសាយ ក្ដៅខ្លួន ក្អក រលាកពោះវៀន រាកមូល បញ្ចុះទឹកនោម សើស្បែក

The post ឥសីផ្សំស្រេច ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបជំងឺផ្ដាសាយ ក្ដៅខ្លួន ក្អក រលាកពោះវៀន រាកមូល បញ្ចុះទឹកនោម សើស្បែក appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)