បទពិសោធន៍ដាំជីវ៉ាន់ស៊ុយទុកធ្វីពូជ

អ្នកមីង នូ សុំ ជាកសិកររស់នៅភូមិព្រីង ឃុំរលាំងចក​ ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ គាត់មានតួនាទីជាប្រធានសមាគមកសិករសាមគ្គីអភិវឌ្ឍភូមិព្រីង។​​ គាត់មានបទពិសោធន៍ដាំជិវ៉ាន់ស៊ុយ ទុកធ្វើពូជបានល្អ ដែលបទពិសោធន៍នេះ ជាគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ ដែលយើងសូមលើកមកបង្ហាញជូនទុកជាគំនិតសាកល្បងដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ដាំជីវ៉ាន់ស៊ុយទុកធ្វីពូជ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)