បណ្ឌិត យ៉ង សាំង កុមារ បង្ហាញពីបទពិសោធន៍នៃការដាំល្ហុងបានផលល្អ

ល្ហុង គឺជារុក្ខជាតិហូបផ្លែមួយប្រភេទដែលងាយស្រួលដាំដុះ និងថែទាំ។ ប៉ុន្តែកសិករមួយចំនួនមិនបានយល់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាំដុះ និងថែទាំឱ្យត្រូវទៅតាមបទដ្ឋាន (ក្បួនខ្នាត) ដែលជាហេតុនាំឱ្យល្ហុងផ្តល់ផលមិនសូវបានល្អ។

លោកបណ្ឌិត យ៉ង សាំង កុមារ ជាអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្ម បានបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំដុះ និងថែទាំល្ហុង ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលច្រើន និងជៀងវាងពីជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗដែលបៀតបៀនទៅលើល្ហុង ដែលសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖

១. ការបណ្ដុះកូន

 • ជាដំបូងត្រូវបណ្តុះកូនល្ហុងឱ្យបានលូតលាស់ល្អ ហើយដើម្បីឲ្យបានកូនល្ហុងល្អ គឺត្រូវយកជីកំប៉ុសដែលកាច់ល្អលាយជាមួយដី និងបន្ថែមធ្យូងអង្កាមបើមាន។
 • យកកន្ទោងដែលត្រូវបណ្តុះកូនល្ហុងនោះមិនត្រូវដាក់កៀកគ្នាពេកទេ ដើម្បីកុំឱ្យកូនល្ហុងដណ្តើមគ្នាលួតខ្ពស់ទៅលើ និងវែងពេក។
 • ចំណែកឯទីតាំងដែលដាក់កន្ទោងកូនល្ហុង ក៏ត្រូវរកទីណាដែលខ្ពស់ និងធានាថាមិនជាំទឹក ឬត្រូវពួនដីឱ្យខ្ពស់បើទីនោះអាចនឹងជាំទឹក។

២. ការដាំដុះ

 • ពេលដាំត្រូវរើសកូនល្ហុងណាដែលថ្លោសៗល្អ ហើយទីតាំងដែលដាំនោះទៀតសោតក៏ត្រូវជាទីតាំងដែលមិនជាំទឹក ឬបើជាំទឹកត្រូវលើកដីឱ្យខ្ពស់ជាមុនសិនមុននឹងដាំកូនល្ហុង ហើយត្រូវធ្វើចង្ហូរបង្ហូរទឹកខ្វាត់ខ្វែង ដើម្បីបញ្ជៀសទឹកជាយថាហេតុមានទឹកផ្សេងៗដូចជាទឹកភ្លៀងជាដើម។
 • ត្រូវកាប់បំផុសដីទំហំ៣ទឹក ៤ជ្រុង ហើយជំរៅអាចប្រហែលពី ២-៣តឹក រួចត្រូវច្របល់ដីជាមួយជីកំប៉ុសដែលលាយកាច់ល្អ។
 • យកល្អដាំកូនល្ហុងនៅពេលល្ងាច ព្រោះវាត្រជាក់មិនធ្វើឱ្យកូនល្ហុងដែលដាំនោះអន់។
 • ពេលដាំកូនល្ហុងរួច ត្រូវដោតបង្គោលចងកូនល្ហុងផ្អោបឱ្យជាប់ ជៀសវាងខ្យល់បក់បោក ដែលធ្វើឱ្យកូនល្ហុងនោះចាប់​ឫស​មិនបានល្អ ឬក៏ងាប់ (បានមួយ ឬពីរសប្តាហ៍)។
 • បន្ទាប់ពីដាំបាន២-៣សប្តាហ៍ ត្រូវធ្វើជើងកូនល្ហុង និងដាក់ជីកំប៉ុសបន្ថែម ហើយក្រោយមកទៀតត្រូវធ្វើជើងជាប្រចាំ ១ខែម្តង។

៣. ការថែទាំ

 • នៅពេលល្ហុងធំ ត្រូវឧស្សាហ៍ដើរកាច់ធាងស្លឹកណាដែលចាស់ៗចោល (ធាងស្លឹកដែលមានពណ៌លឿង) ដើម្បីឱ្យវាស្រឡះទទួលបានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់។
 • ត្រូវឧស្សាហ៍បាញ់ទឹកផេះអង្កាម ដែលយកអង្កាមដុតរួចទៅត្រាំជាមួយទឹក១យប់ រួចហើយយកទឹកផេះនោះទៅលាយជាមួយទឹកធម្មតាទៀត ហើយបាញ់ទៅលើដើមល្ហុង និងដី ដើម្បីការពារជំងឺដង្កាត់ផ្សេងដែលមកបៀតបៀនដើមល្ហុង។
 • បើដាំល្ហុងច្រើនមិនត្រូវដាំតែល្ហុងមួយមុខទេ ត្រូវដាំចម្រុះ ឬឆ្លាស់ ជាមួយដំណាំផ្សេងៗ ហើយដាំណាំដែលល្អគឺដាំឆ្លាស់ចេកជាមួយល្ហុង ដើម្បីការពារកត្តាចង្រៃផ្សេងៗ។

លោកបណ្ឌិត យ៉ង សាំង កុមារ បញ្ជាក់ថា បើកាលណាអនុវត្តបែបនេះ ធ្វើឱ្យល្ហុងលូតលាស់បានល្អ និងការពារទៅដល់បញ្ហាចំនួនធំពីរដែលកើតឡើងចំពោះល្ហុង គឺការជាំទឹក និងការផ្ទុះឡើងនូវជំងឺផ្សេងៗ៕

អាន វិចិត្រ

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)