ប៉េងប៉ោះស្រោម ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ឈឺបំពង់ក​ ផ្តាសាយ ដំបៅក្រពះ ក្អកមាន់ ក្អកហឺត បញ្ចុះទឹកនោម ស្បូនស្រុត បិតបូស

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)