អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា សម្អាតស្លែក្នុងកសិន្ធុប្រាសាទអង្គរវត្ត

ទាំងខួបប្រាំងខួបវស្សា អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា សម្អាតស្លែក្នុងកសិន្ធុប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងបំណងដើម្បីរក្សាសោភ័ណភាពនិងគុណភាពនៃទឹកកសិន្ធុអង្គរវត្ត។ សូមទស្សនារូបថត បង្ហាញពីសកម្មភាពសម្អាតទឹកកសិន្ធុប្រាសាទអង្គរវត្ត មានដូចខាងក្រោម៖


ប្រភព គេហទំព័រអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

 

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)