កីឡាយុទ្ធសីល្ប៍ជប៉ុន ការ៉ាតេ-ដូ នៅកម្ពុជា

ហ្វេសប៊ុករបស់ស្ថានទូតជប៉ុន ប្រចាំនៅកម្ពុជា ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១ មេសា ២០១៩ បានឲ្យដឹងថា ថ្ងៃទី៣០ និង៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯក កម្ពុជា-ជប៉ុន ស៊ីប៊ូយ៉ា ការ៉ាតេ-ដូ ២០១៩ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ដោយមានការចូលរួមសហការពីសហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេ-ដូ ជប៉ុន ដូយូកៃ។ កីឡាករការ៉ាតេ-ដូ ជាច្រើនរូបបានបញ្ចេញស្នៀតផ្សេងៗគ្នា។ គេយល់ឃើញថា តាមរយៈការហ្វឹកហាត់កីឡា ការ៉ាតេ-ដូ កីឡាករ អាចរៀនពីការគួរ​សម ឬឥរិយាបថត្រឹមត្រូវ៕


“Karate-do, Japanese martial arts, in Cambodia”
Cambodia-Japan SHIBUYA Karate-do Championship 2019 was held in Royal University of Phnom Penh on March 30 and 31, in cooperation with Japan Doyokai Karate-do Federation.
Many Cambodian young Karate players exhibited their techniques. It is expected that, through Karate-do practice, people can learn politeness or good manners.

សហគន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)