ថៃរកចំណូលបាន ២៦៥០លានដុល្លារពីការនាំផ្លែឈើចេញនៅឆ្នាំ២០១៨

នៅឆ្នាំ២០១៨ ប្រទេសថៃនាំផ្លែឈើចេញបានចំណូល ២៦៥០លានដុល្លារអាមេរិក ហើយបើធៀបទៅឆ្នាំ២០១៧ គឺកើនប្រមាណ ១៧ភាគរយ។ ផ្លែឈើសំខាន់ៗដែលថៃនាំចេញមានដូចជា ទុរេន មៀន និងមង្ឃុត។ ទីផ្សារដែលធំជាងគេបំផុតរបស់ផ្លែឈើ​ថៃ គឺប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន (Asean) និងប្រទេសចិន៕

ប្រភព. The Nation, 29/03/2019

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)