រុក្ខជាតិ ដែលអាចជួយការពារកុំឱ្យសត្វពស់មកជិត

0

តាមបទពិសោធន៍ និងការអះអាងពីឯកសារផ្សេងៗមានរុក្ខជាតិមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម នេះមានសក្កានុពលក្នុងការបណ្តេញ ឬការពារកុំឱ្យសត្វពស់ចូលមកជិត
1. ស្លឹកគ្រៃ (Lemon grass)
2. ស្បៃរឿង (Marigold)
3. ក្រូចសើច (Kaffir Lime)
4. ប្រទាលពស់ ឬប្រទាលលំពែងនាករាជ (Snake Plant)
5. ដើមដំបងយក្ស (Cactus)
6. តាំងអោ (Wormwood)
7. ពពួកខ្ទឹមបារាំង ខ្ទឹម ស (Onion, garlic)

អត្ថបទ៖ កាហ្វេក្លែងក្លាយ កាហ្វេធម្មជាតិ កាហ្វេសរីរាង្គ

ក្នុងចំណោមរុក្ខជាតិទាំង៧ ខាងលើលោកអ្នកគួរចាប់ផ្តើមពីស្លឹកគ្រៃដោយដាំវាឱ្យបាន ច្រើននៅជុំវិញផ្ទះ។ ស្លឹកគ្រៃស្រួលដាំដុះ លូតលាស់លឿន ហើយវាផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ច្រើនដល់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក។ ក្រូចសើច ក៏មានផលប្រយោជន៍ប្រចាំ ថ្ងៃ មិនចាញ់ស្លឹកគ្រៃដែរ គ្រាន់តែវាលំបាកដាំ និងមានការលូតលាស់យឺតជាងស្លឹកគ្រៃ។

អត្ថបទ៖ ស្រុកខ្មែរសម្បូរសប្បាយ តាមរយៈសេដ្ឋីស្រុកស្រែ

Source: http://saingkoma.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.