ប្រវត្តនៃអង្គការសេដាក

មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា(អង្គការសេដាក)ជាអង្គការដែលធ្វើការឈានមុខគេផ្នែកកសិកម្មសរីរាង្គ និងការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ សេដាកបានបង្កើតឡើងក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៧ ដោយមានការគាំទ្រដំបូងពីអង្គការបារាំងមានឈ្មោះថា ហ្គ្រេត (GRET)។មជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការងារអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ និង ដើម្បីជម្រុញចលនាសហការនិងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅតាមតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយពីកសិករទៅកសិករ ការបណ្តុះបណ្តាលផ្តល់គំនិតថ្មី ការគាំទ្រការគ្រប់គ្រងអង្គការកសិករ និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន។សេដាកបានក្លាយជាអ្នកឯកទេសដែលផ្តល់ចំណេះដឹងផ្នែកកសិកម្មសរីរាង្គការផ្សព្វផ្សាយគំនិតថ្មីនិងការគាំទ្របង្កើតក្រុមកសិករ។

ព័ត៌មាន និង សកម្មភាព

ក្រៅពីការងារស្រែចំការ កសិករស្រ្តីចូលចិត្តចិញ្ចឹមមាន់ និងជ្រូក

ក្រៅពីការងារស្រែចំការ កសិករស្រ្តីចូលចិត្តចិញ្ចឹមមាន់ និងជ្រូក ពីព្រោះវាជាការងារធ្វើនៅផ្ទះ ហើយពេលដែលគាត់នៅផ្ទះគាត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ និង ងាយស្រួលគាត់មើលថែទាំកូនចៅ មើលផ្ទះសំបែង និងធ្វើម្ហូបអាហារផងដែរ ។ ចំពោះចំណូលបានពីការ លក់មាន់ជ្រូក និងបន្លែ…

បទពិសោធន៍ធ្វើស្រូវ ប.វ.ស. (កសិករ សុក អ៊ា)

កសិករឈ្មោះ សុក អ៊ា​ ភេទប្រុស មានអាយុ៤៦ឆ្នាំ មានសមាជិកក្នុងគ្រួសារ​៤នាក់ មានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិតាយ៉ែក ឃុំ​តាយ៉ែក​ ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប។ គាត់បាន​ធ្វើស្រែ ប.វ.ស. លើផ្ទៃដីចំនួន ៤០អារ ដោយប្រើ​ពូជស្រូវផ្ការំដួល។…

បទពិសោធន៍ធ្វើស្រូវ ប.វ.ស. (កសិករ សុក អ៊ា)

កសិករឈ្មោះ សុក អ៊ា​ ភេទប្រុស មានអាយុ៤៦ឆ្នាំ មានសមាជិកក្នុងគ្រួសារ​៤នាក់ មានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិតាយ៉ែក ឃុំ​តាយ៉ែក​ ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប។ គាត់បាន​ធ្វើស្រែ ប.វ.ស. លើផ្ទៃដីចំនួន ៤០អារ ដោយប្រើ​ពូជស្រូវផ្ការំដួល។…