បទពិសោធន៍ក្នុងការដាំនិងការពារដំណាំពីការបំផ្លាញរបស់សត្វល្អិតដោយប្រើស្បៃមុង

លោកយាយ ព្រុំ​ គឹម អាយុ ៦៥ឆ្នាំ រស់នៅភូមិប្រមាត់ដី សង្កាត់ស្រយ៉ូវ ក្រុងស្ទឹងសែន ​ខេត្តកំពង់ធំ។ គាត់មានបទពិសោធន៍ល្អក្នុងការដាំដំណាំលើរាន។ ចំពោះវិធីសាស្រ្តនេះ គាត់បានអនុវត្តអស់រយៈពេល៤ឆ្នាំ កន្លងមកហើយ។…

បទពិសោធន៍ក្នុងការដាំនិងការពារដំណាំពីការបំផ្លាញរបស់សត្វល្អិតដោយប្រើស្បៃមុង

លោកយាយ ព្រុំ​ គឹម អាយុ ៦៥ឆ្នាំ រស់នៅភូមិប្រមាត់ដី សង្កាត់ស្រយ៉ូវ ក្រុងស្ទឹងសែន ​ខេត្តកំពង់ធំ។ គាត់មានបទពិសោធន៍ល្អក្នុងការដាំដំណាំលើរាន។ ចំពោះវិធីសាស្រ្តនេះ គាត់បានអនុវត្តអស់រយៈពេល៤ឆ្នាំ កន្លងមកហើយ។…

ការគ្រប់គ្រងទឹកឱ្យបានទៀងទាត់ ជាកត្តាសំខាន់ធ្វើឱ្យសាវម៉ាវបានផលល្អ (កសិករ សាក់ ផុន)

លោក សាក់ ផុន ជាប្រជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិប្រពាំងកណ្តោល ឃុំជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង បានបង្ហាញពីបទពិសោធក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឱ្យសាវម៉ាវទទួលទិន្នផលបានល្អ។ នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយក្រុមការងារសហគមន៍សម្បូរសប្បាយ លោក សាក់ ផុន បានឱ្យដឹងថា…

ការគ្រប់គ្រងទឹកឱ្យបានទៀងទាត់ ជាកត្តាសំខាន់ធ្វើឱ្យសាវម៉ាវបានផលល្អ (កសិករ សាក់ ផុន)

លោក សាក់ ផុន ជាប្រជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិប្រពាំងកណ្តោល ឃុំជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង បានបង្ហាញពីបទពិសោធក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឱ្យសាវម៉ាវទទួលទិន្នផលបានល្អ។ នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយក្រុមការងារសហគមន៍សម្បូរសប្បាយ លោក សាក់ ផុន បានឱ្យដឹងថា…

របៀបធ្វើមេជីទឹកផ្សំពីដើមទន្ទ្រានខែត្រ របស់កសិករឡាវ

កសិករ ប៉ាភីវ រស់នៅក្នុងស្រុកប៉ែក ខេត្តស៊ៀងខង ប្រទេសឡាវ គាត់មានបទពិសោធន៍ល្អក្នុងការធ្វើមេជីទឹកផ្សំពីដើមទន្ទ្រានខែត្រដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អ។ ចំពោះបច្ចេកទេសផ្សំ និងរបៀបប្រើប្រាស់មានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។ ១. ធាតុផ្សំ ដើមទន្ទ្រាងខែត្រ ៦គីឡូក្រាម…

របៀបធ្វើមេជីទឹកផ្សំពីដើមទន្ទ្រានខែត្រ របស់កសិករឡាវ

កសិករ ប៉ាភីវ រស់នៅក្នុងស្រុកប៉ែក ខេត្តស៊ៀងខង ប្រទេសឡាវ គាត់មានបទពិសោធន៍ល្អក្នុងការធ្វើមេជីទឹកផ្សំពីដើមទន្ទ្រានខែត្រដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អ។ ចំពោះបច្ចេកទេសផ្សំ និងរបៀបប្រើប្រាស់មានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។ ១. ធាតុផ្សំ ដើមទន្ទ្រាងខែត្រ ៦គីឡូក្រាម…