វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងស្ពៃចង្កឹះ ក្រោយពេលប្រមូលផល

១.​ ការប្រមូលផល. ដើម្បីឲ្យការប្រមូលផលមានដំណើរការល្អ និងកាត់បន្ថយការបាត់បង់ យើងគួរគប្បីអនុវត្តដូចតទៅ៖ យើងអាចប្រមូលផលស្ពៃចង្កឹះនេះបាន លុះត្រាតែវាមានអាយុចាប់ពី ២៨-៣៥ថ្ងៃ ដោយសំគាល់បានថាដើម ធាង មានម្សៅ​ ឬក៏ដើមខ្លះមានក្របួចផ្កា…

វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងស្ពៃចង្កឹះ ក្រោយពេលប្រមូលផល

១.​ ការប្រមូលផល. ដើម្បីឲ្យការប្រមូលផលមានដំណើរការល្អ និងកាត់បន្ថយការបាត់បង់ យើងគួរគប្បីអនុវត្តដូចតទៅ៖ យើងអាចប្រមូលផលស្ពៃចង្កឹះនេះបាន លុះត្រាតែវាមានអាយុចាប់ពី ២៨-៣៥ថ្ងៃ ដោយសំគាល់បានថាដើម ធាង មានម្សៅ​ ឬក៏ដើមខ្លះមានក្របួចផ្កា…

របៀបធ្វើមេជីទឹក ផ្សំពីខ្យងលាយជាមួយផ្លែល្ហុងខ្ចី (កសិករឡាវ)

កសិករ​ ប៉ា ភឹមផា រស់នៅភូមិញ៉ន ស្រុកប៉េក ខេត្តសៀងខង ប្រទេសឡាវ គាត់មានបទពិសោធន៍ល្អក្នុងការធ្វើមេជីផ្សំពីខ្យង លាយជាមួយផ្លែល្ហុងខ្ចី ស្រោចបំប៉នទៅលើដំណាំបន្លែ ដែលបទពិសោធន៍នេះមានបង្ហាញ​ជូនដូចខាងក្រោម។ ១. ធាតុផ្សំ. ខ្យង ឬខ្ចៅ១គីឡូក្រាម,​ ស្ករត្នោត…

របៀបធ្វើមេជីទឹក ផ្សំពីខ្យងលាយជាមួយផ្លែល្ហុងខ្ចី (កសិករឡាវ)

កសិករ​ ប៉ា ភឹមផា រស់នៅភូមិញ៉ន ស្រុកប៉េក ខេត្តសៀងខង ប្រទេសឡាវ គាត់មានបទពិសោធន៍ល្អក្នុងការធ្វើមេជីផ្សំពីខ្យង លាយជាមួយផ្លែល្ហុងខ្ចី ស្រោចបំប៉នទៅលើដំណាំបន្លែ ដែលបទពិសោធន៍នេះមានបង្ហាញ​ជូនដូចខាងក្រោម។ ១. ធាតុផ្សំ. ខ្យង ឬខ្ចៅ១គីឡូក្រាម,​ ស្ករត្នោត…

វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងផ្លែប៉េងប៉ោះ ក្រោយពេលប្រមូលផល

១. ការប្រមូលផល យើងអាចប្រមូលផលប៉េងប៉ោះបាននៅអាយុ ២ខែក្រោយពីដាំ។ ការប្រមូលផលធ្វើឡើងជាច្រើនសា (គឺអាច​ពី ៨ ទៅ១០ ដង បណ្ដាក់គ្នា)។ ការប្រមូលផលម្ដងៗ មានចន្លោះពី ២ ​ទៅ ៣ថ្ងៃ។ ក្នុងការប្រមូលផលយើងអាចបេះដោយដៃ តែយកល្អត្រូវយក​កន្រ្តៃ ឬកូនកាំបិតស្លាទៅកាត់…

វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងផ្លែប៉េងប៉ោះ ក្រោយពេលប្រមូលផល

១. ការប្រមូលផល យើងអាចប្រមូលផលប៉េងប៉ោះបាននៅអាយុ ២ខែក្រោយពីដាំ។ ការប្រមូលផលធ្វើឡើងជាច្រើនសា (គឺអាច​ពី ៨ ទៅ១០ ដង បណ្ដាក់គ្នា)។ ការប្រមូលផលម្ដងៗ មានចន្លោះពី ២ ​ទៅ ៣ថ្ងៃ។ ក្នុងការប្រមូលផលយើងអាចបេះដោយដៃ តែយកល្អត្រូវយក​កន្រ្តៃ ឬកូនកាំបិតស្លាទៅកាត់…

បទពិសោធន៍ដាំប៉េងប៉ោះបានផលច្រើន

លោកពូ គឹម ប្រិល រស់នៅភូមិកូនសត្វ ឃុំកូនសត្វ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត គាត់មានបទពិសោធន៍ដាំប៉េងប៉ោះបានផលល្អនៅរដូវវស្សាដែលបទពិសោធន៍នេះជាគំនិតច្នៃប្រឌិតដោយខ្លួនឯង។ ចំពោះបទពិសោធន៍របស់គាត់មានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។​ ១. ការរៀបចំរណ្តៅដាំ.…

បទពិសោធន៍ដាំប៉េងប៉ោះបានផលច្រើន

លោកពូ គឹម ប្រិល រស់នៅភូមិកូនសត្វ ឃុំកូនសត្វ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត គាត់មានបទពិសោធន៍ដាំប៉េងប៉ោះបានផលល្អនៅរដូវវស្សាដែលបទពិសោធន៍នេះជាគំនិតច្នៃប្រឌិតដោយខ្លួនឯង។ ចំពោះបទពិសោធន៍របស់គាត់មានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។​ ១. ការរៀបចំរណ្តៅដាំ.…